Investicijski program (poslovni plan, elaborat)

Poslovni plan | Investicijski program | Contact Us

INVESTICIJSKI PROGRAMI (POSLOVNI PLANOVI, ELABORATI)


Brza, stručna i kvalitetna izrada Elaborata i Investicijskih programa (poslovnih planova ) za male poduzetnike i obrtnike u svrhu dobivanja kredita, poticaja i sl.
Izrada po metodologiji poslovnih banaka.

Izrada u nekoliko koraka:


- Prosječno vrijeme izrade iznosi od 2 - 4 dana.

- Naručitelj popunjava upitnik

- Elaborat sadrži od 20 - 40 str.

- Cijena za Elaborat iznosi od 1800 - 4000 kn

elaborat.tripod@gmail.com

091/501-7084
mailto:elaborat.tripod@gmail.com