Investicijski program (poslovni plan, elaborat)

Investicijski program (Poslovni plan, elaborat)

Poslovni plan | Investicijski program | Contact Us
Investicijski program (poslovni plan, elaborat) sadrži:

1. PODACI O PODUZETNIKU

2. POLAZIŠTE
2.1 NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE

3. PREDMET POSLOVANJA
3.1 OPIS DOSADAŠNJEG POSLOVANJA
3.2 OPIS POSLOVANJA U PROJEKTU
4. ANALIZA DOSADAŠNJE POSLOVANJA

5. LOKACIJA

6. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI ELEMENTI ULAGANJA
6.1 STRUKTURA ULAGANJA
6.2 STRUKTURA I BROJ POSTOJEĆIH ZAPOSLENIKA
6.3 STRUKTURA I BROJ NOVOZAPOSLENIH

7. FINANCIJSKI PODACI
7.1 IZVOR SREDSTAVA
7.1.1 OBRAČUN KREDITNIH UVJETA
7.2 PLANIRANI PRIHODI
7.3 TROŠKOVI POSLOVANJA
7.4 RAČUN DOBITI I GUBITKA
7.5 EKONOMSKI TOK
7.6 FINANCIJSKI TOK
8. FINANCIJSKO - TRŽIŠNA OCJENA

8.1 STATIČNA OCJENA PROJEKTA
8.2 DINAMIČNA OCJENA PROJEKTA
8.2.1 METODA RAZDOBLJA POVRATA INVESTICIJSKOG ULAGANJA
8.2.2 METODA NETO SADAŠNJE VRIJEDNOSTI
8.2.3 METODA INTERNE STOPE RENTABILNOSTI

9. ANALIZA OSJETLJIVOSTI

10. ZAKLJUČNA OCJENA S EKONOMSKOG STAJALIŠTA


Nadopuna po dogovoru.
Uvjeti:
- Naručitelj popunjava upitnik (za prikupljanje podataka)
- Prosječno vrijeme izrade od 2 - 4 dana
- Cijena 1800 - 4000 kn


091/501-7084
mailto:elaborat.tripod@gmail.com